top of page
Discussing the Numbers

Savjetovanje / Tanácsadás / Consulting

Often law changes and their complexity can lead to great risks due to misinterpretation of law changes. Minimalising those risk should be every entrepreneur's priority.

Business consulting

The goal of our company is to help in resorting stacked problems of your company, building a new fundation for growth and development, and thus an increase the value of your company. We are focused on start-up companies, ie start-up entrepreneurs, who know but but not how, and are ready to step forward as a result of growth and market needs.

Tax consulting

Each of our clients can sleep peacefully because our team is closely watching any relevant changes. Often law changes and their complexity can lead to great risks due to misinterpretation of law changes. Minimalising those risk should be every entrepreneur's priority

A szabályok gyakori változásai és összetettsége jelentős kockázatokat eredményezhet a téves értelmezés miatt. Minden vállalkozó célja a kockázatok minimalizálása.

Üzleti tanácsadás

Célunk, hogy segítsünk megoldani a vállalat felhalmozódott problémáit, új alapok teremtsünk a további növekedéshez és fejlődéshez és ezáltal a társadalom értékét növeljük. Az induló vállalkozásokra összpontosítunk, azaz az ún. start-up vállakozásokra, akik tudják, mit szeretnének de hogy mikent azt nem, viszont készen állnak arra, hogy lépést tegyenek a növekedés és a piaci igények céljából.

Adó-tanácsadás

Minden ügyfelünk békésen aludhat, mert csapatunk szemmel tartja az összes lényeges változást. A szabályok gyakori változásai és összetettsége jelentős kockázaokat eredményezhet a téves értelmezés miatt. Célunk és minden vállalkozó célja ezen kockázatok minimilazálása.

Česte izmjene propisa i njihova složenost može dovesti do značajnih rizika prouzročenih njihovim pogrešnim tumačenjem. Cilj svakog poduzetnika trebao bi biti minimaliziranje tih rizika.

Poslovno savjetovanje

Cilj je našeg poslovanja pomoć u rješavanju nagomilanih problema vašeg društva, stvaranje nove osnove za daljnji rast i razvoj, a time i povećanje vrijednosti društva. Usmjereni smo na poduzeća koja su u startu tj. poduzetnike početnike, koji znaju što, ali ne i kako, a spremni su za iskorak kao posljedicu rasta i tržišnih potreba.

Porezno savjetovanje

Svaki naš klijent može mirno spavati jer naš tim budno prati sve relevantne izmjene. Česte izmjene propisa i njihova složenost može dovesti do značajnih rizika prouzročenih njihovim pogrešnim tumačenjem. Naš cilj, a i cilj svakog poduzetnika trebao bi biti minimaliziranje te rizika.

Contact Us

Address 1: Osijek, Ivana Gundulića 28
Address 2: Beli Manastir, Ime Nagya 2

HR: +385 95 726 6641 HU: +36 70 405 4899

  • facebook

Thanks for submitting!

bottom of page