Keresés

Produžen rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2020. godinu

Nakon produženja roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu došlo je do očekivanog usklađenja rokova predaje poreznih izvještaja.

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 26/21) koji je stupio na snagu 13. ožujka 2021. produžen je rok za podnošenje Prijave poreza na dobit i pripadajućih obrazaca i izvješća.

Za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. navedeni obrasci podnose se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine kada i dospijevaju na naplatu. Do navedenog datuma se neće mijenjati iznosu predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno posebnom propisu o oporezivanju dobiti.

Produženje roka se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit.

Produženje roka se ne primjenjuje na porezne obveznike kojima izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom ili kojima obveza podnošenja Prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.


79 megtekintés0 hozzászólás